fbpx

Rekreačný príspevok od zamestnávateľa na detský letný tábor

Milí rodičia,

príspevky na rekreáciu od zamestnávateľa, tzv. rekreačný poukaz, môžete aj v tomto roku využiť na detský letný tábor pre svoje deti. V našom tábore akceptujeme preplácanie príspevku od zamestnávateľa vystavením účtovného dokladu a potvrdenia o absolvovaní tábora pre vaše dieťa. Pri úhrade prostredníctvom rekreačných kariet a poukazov akceptujeme tieto spoločnosti: 

 • Benefit Plus
 • DOXX
 • Edenred Dovolenka
 • UP karta

Príspevok od zamestnávateľa na detský tábor sa poskytuje:

 • prostredníctvom rekreačného poukazu
 • preplácaním účtovných dokladov

Preplácanie prostredníctvom rekreačných kariet funguje nasledovne:

Do poznámky pri rezervácii uveďte typ karty. Informacie o platba Vam osobitne poslem, nakolko nemame implementovanu moznost platby na webe zatiaľ.

Preplácanie pomocou účtovných dokladov funguje nasledovne:

 1. vystavíme Vám účtovný doklad, faktúru, kde budú uvedené všetky náležitosti podľa zákona
 2. v prípade platby v hotovosti vystavíme aj príjmový doklad
 3. v prípade potreby vystavíme aj potvrdenie o absolvovaní tábora, i keď je to zrejmé z faktúry
 4. do 30 dní od ukončenia tábora musíte predložiť doklady (faktúru a doklad o zaplatení) Vášmu zamesnávateľovi, ktorý Vám sumu príspevku zohľadní v nasledujúcej výplate

Do akého veku je možné využiť rekreačný poukaz na detské tábory?

Príspevok na detský tábor je možné od zamestnávateľa získať len na dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (Zákonník práce, § 152a ods. 4 písm. d)). Príspevok na detský tábor je tak možné získať pre deti vo veku približne do 15 rokov (v závislosti od toho, ako im „vychádzajú roky“).

Ktorí rodičia môžu príspevok (poukaz) použiť na detské tábory?

Zákonník práce dovoľuje čerpať príspevok na detský tábor pre:

 • vlastné dieťa zamestnanca,
 • dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
 • dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo
 • iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Kto má nárok na rekreačný poukaz (príspevok) na detský tábor?

Podľa Zákonníka práce má na požiadanie zamestnanca povinnosť poskytnúť mu príspevok (poukaz) na rekreáciu len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zároveň platí, že nárok na príspevok na rekreáciu má len ten zamestnanec, ktorý je vo vzťahu k zamestnávateľovi v pracovnom pomere (teda na pracovnú zmluvu, nie na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) a ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov.

Aká je suma rekreačného poukazu (príspevku) na detský tábor?

Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok

  Facebook Google+
     
  Skype Twitter
     
  Play Pinterest
     
  3D mix - viacrozmerný zážitok