fbpx

Program tábora

Pondelok:

8:00 – 8:15 – Príchod detí do tábora
8:30 – 10:00 – Tvorivé dielne, vedomostné súťaže, zábavno-vzdelávacie hry, spoločenské hry, výučba na PC, programovanie, turnaje (šach, šípky, stolný futbal a pod.), virtuálna realita
10:00 – 10:30 – Desiata
10:30 – 12:00 - Tvorivé dielne, vedomostné súťaže, zábavno-vzdelávacie hry, spoločenské hry, výučba na PC, programovanie, turnaje (šach, šípky, stolný futbal a pod.), virtuálna realita
12:00 – 13:00 – Obed
13:00 – 15:30 - Tvorivé dielne, vedomostné súťaže, zábavno-vzdelávacie hry, spoločenské hry, výučba na PC, programovanie, turnaje (šach, šípky, stolný futbal a pod.), virtuálna realita
16:00 – Odchod detí domov

Utorok:

Športový deň
8:00 – 8:15 – Príchod detí do tábora
8:30 – Odchod na multifunkčné ihrisko
9:00 – 10:00 - Športové aktivity rôzneho druhu, loptové hry, ping-pong, bedminton, podľa záľub
10:00 – 10:30 – Desiata
10:30 – 12:00 - Športové aktivity rôzneho druhu, loptové hry, ping-pong, bedminton, podľa záľub
12:00 – 13:00 – Obed
13:00 – 15:30 - Tvorivé dielne, vedomostné súťaže, zábavno-vzdelávacie hry, spoločenské hry, výučba na PC, programovanie, turnaje (šach, šípky, stolný futbal a pod.), virtuálna realita
16:00 – Odchod detí domov

Streda:

8:00 – 8:15 – Príchod detí do tábora
8:30 – 10:00 – Prednáška zameraná na bezpečnosť na internete a sociálnych sieťach zábavnou formou za pomoci moderných pomôcok, premietanie náučných rozprávok
10:00 – 10:30 – Desiata
13:00 – 15:30 - Tvorivé dielne, vedomostné súťaže, zábavno-vzdelávacie hry, spoločenské hry, výučba na PC, programovanie, turnaje (šach, šípky, stolný futbal a pod.), virtuálna realita
12:00 – 13:00 – Obed
13:00 – 15:30 - Tvorivé dielne, vedomostné súťaže, zábavno-vzdelávacie hry, spoločenské hry, výučba na PC, programovanie, turnaje (šach, šípky, stolný futbal a pod.), virtuálna realita
16:00 – Odchod detí domov

Štvrtok:

Celodenný výlet do blízkeho okolia podľa dohody spojený s návštevou miestnej zážitkovej aktrakcie, múzea, galérie a pod.

8:00 – 8:15 – Príchod detí do tábora
8:30 – 10:00 – Odchod na vlak/bus, preprava na miesto výletu
10:00 – 10:30 – Desiata
10:30 – 12:00 – Nášteva miestnej atrakcie
12:00 – 13:00 – Obed
13:00 – 14:00 – Hry v prírode
14:00-15:30 - Odchod na vlak/bus, preprava na miesto konania tábora
16:00 – Odchod detí domov

 

Piatok:

8:00 – 8:15 – Príchod detí do tábora
8:30 – 10:00 – Tvorivé dielne, vedomostné súťaže, zábavno-vzdelávacie hry, spoločenské hry, výučba na PC, programovanie, turnaje (šach, šípky, stolný futbal a pod.), virtuálna realita
10:00 – 10:30 – Desiata
10:30 – 12:00 – Pozeranie filmu podľa výberu, plošná projekcia alebo iné podša záujmu
12:00 – 13:00 – Obed
13:00 – 15:30 – Voľný program, diskotéka, maľovanie na tvár, odovzdanie cien,  upomienkových predmetov
16:00 – Odchod detí domov

 

Čas je orientačný. Deti sú rozdelené po malých skupinkách, teda sa aktivity prelínajú. Zmena programu vyhradená.

  Facebook Google+
     
  Skype Twitter
     
  Play Pinterest
     
  3D mix - viacrozmerný zážitok